DMCA.com Protection Status

Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro

Khi nói đến đầu tư, rủi ro và lợi nhuận là đi đôi với nhau. Câu thành ngữ “không có gì có thể đạt được một cách dễ dàng cả” có thể tóm gọn cho mối quan hệ chặt chẽ giữa rủi ro và lợi nhuận khi đầu tư.

Đừng tin vào bất cứ lời khẳng định nào rằng một khoản đầu tư nào đó là không có rủi ro. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư vào thị trường chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ tương hỗ hay quỹ hoán đổi danh mục ETF, điều quan trọng là bạn hoàn toàn nhận thức được rằng bạn có thể sẽ bị thua lỗ một phần hoặc toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu của mình.

Phần thưởng cho việc chấp nhận rủi ro là tiềm năng cho việc đạt được mức lợi nhuận đầu tư cao hơn. Nếu bạn có một mục tiêu tài chính với một khoảng thời gian dài bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách đầu tư “khôn ngoan” vào các tài sản có rủi ro cao hơn chẳng hạn như cổ phiếu hơn là giới hạn bản thân với các tài sản ít rủi ro hơn. Mặt khác đầu tư trái phiếu hoặc tài sản ngắn hạn như chứng chỉ tiền gửi có rủi ro thấp hơn có thể phù hợp cho các mục tiêu tài chính ngắn hạn.

Một nhà đầu tư năng nổ hoặc một người có khả năng chịu rủi ro cao sẵn sàng mạo hiểm để mất tiền để có được kết quả tốt hơn. Một nhà đầu tư bảo thủ hoặc một người có khả năng chịu rủi ro thấp ủng hộ các khoản đầu tư an toàn với mục tiêu bảo toàn khoản đầu tư ban đầu của mình.

Nhiều trang web đầu tư cung cấp bảng câu hỏi trực tuyến miễn phí để giúp bạn đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Một số trang web thậm chí sẽ ước tính tỷ trọng phân bổ tài sản dựa trên câu trả lời cho bảng câu hỏi mà bạn vừa trả lời. Mặc dù chiến lược phân bổ tài sản được đề xuất có thể là điểm khởi đầu hữu ích cho bạn nhưng hãy nhớ rằng kết quả có thể bị sai lệch đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính được bán bởi các công ty hoặc cá nhân tài trợ cho các trang web đó.

DMCA.com Protection Status