DMCA.com Protection Status

Nghiên cứu đầu tư

Đầu Tư DIY (Bạn tự làm từ A-Z)

Đầu tư thông qua người môi giới chuyên nghiệp

Việt Nam cũng như tất cả các nước có thị trường chính khoán phát triển đều đang cố gắng hoàn thiện luật, quy định và hành lang pháp lý để tạo ra một thị trường lành mạnh cho các nhà đầu tư trong nước. Và cho dù có là tại bất cứ nước nào, nguyên tắc đơn giản bất di bất dịch mà luật và hành lang pháp lý hướng tới hoàn thiện đó là: Mọi nhà đầu tư đều nên có thể truy cập các thông tin cơ bản và minh bạch về bất cứ sản phẩm đầu tư nào trước khi quyết định đầu tư và trong suốt thời gian nắm giữ nó.

Điều này có nghĩa là Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước, dựa trên luật Chứng Khoán, quy định các công ty đại chúng phải công khai bản cáo bạch, báo cáo tài chính và các thông tin được quy định khác tới công chúng và các nhà đầu tư; mà nhờ có nó các nhà đầu tư có thể sử dụng để phân tích trước khi đưa ra các quyết định mua, bán hoặc nắm giữ tài sản đầu tư đó.

Tại Jay Advisory, các bạn có thể truy cập vào trang tổng hợp các kiến thức cơ bản nhất về các loại sản phẩm đầu tư khác nhau trên thị trường để từ đó các bạn có thể tham khảo trước khi đưa ra các quyết định đầu tư của riêng mình.

Thực hiện quá trình nghiên cứu

Nghiên cứu là một quá trình bắt buộc để có thể trở thành một nhà đầu tư thông minh; cho dù bạn lựa chọn tự làm mọi công việc hay đầu tư qua người môi giới chuyên nghiệp, hãy đảm bảo bạn nghiên cứu thật kỹ mọi thông tin có thể.

Hãy học cách tự “bảo vệ” bản thân

Thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá non trẻ so với các thị trường lâu đời trên thế giới; chính vì vậy hãy luôn luôn kiểm chứng mọi nguồn thông tin về đầu tư mà bạn nhận được trước khi quyết định.

Biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

Hãy luôn đảm bảo rằng “tiếng nói” của bạn được lan tỏa khi cần thiết.

DMCA.com Protection Status