DMCA.com Protection Status

Nghiên cứu trước khi quyết định đầu tư

Nghiên cứu về các lựa chọn và sản phẩm đầu tư trước khi ra quyết định

Bạn muốn tiếp cận với thị trường bằng cách nào?

Đầu tư DIY

Tiếp cận với các dịch vụ môi giơi chuyên nghiệp

Thị trường Việt Nam là một thị trường chứng khoán non trẻ và Nhà nước Việt Nam vẫn đang cố gắng hoàn thiện bộ khung pháp lý cùng với cơ sở dữ liệu nhằm bảo về quyền lợi của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cho dù là bất cứ thị trường nào thì tiền đề để xây dựng các cơ sở pháp lý cũng như vai trò của các cơ quan Nhà nước đó là đảm bảo mọi nhà đầu tư đề bình đẳng và nhận được quyền lợi về sự công khai minh bạch và dễ dàng tiếp cận các thông tin về các sản phẩm đầu tư, trước và ngay cả trong thời gian nắm giữ. 

Chính vì vậy, Luật Chứng Khoán có quy định rõ ràng về nghĩa vụ của các công ty đại chúng trong việc đảm bảo công bố thông tin định kỳ và kịp thời ra công chúng theo yêu cầu của Luật. Nhà đầu tư nên tìm đọc và nghiên cứu mọi thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định mua, bán hay nắm giữ. 

Ngoài ra tại Jay Advisory, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật và đăng tải mọi kiến thức cơ bản cần thiết về hoạt động của thị trường chứng khoán, các sản phẩm đầu tư cũng như những kiến thức chuyên sâu hơn về lập kế hoạch cũng như các chiến lược phân bổ nguồn vốn để giúp các bạn trẻ có thể tự tin hơn trong hành trình bắt đầu xây dựng tương lai tài chính cho bản thân. 

Bắt tay vào nghiên cứu

DMCA.com Protection Status