DMCA.com Protection Status

Đầu tư DIY

Điều đầu tiên bạn cần lưu ý khi bắt đầu đầu tư, nhất là quyết định trở thành nhà đầu tư DIY (Do it yourself), đó là hãy đảm bảo rằng bạn đã có cho mình một bản kế hoạch tài chính chi tiết. Bạn dự định đầu tư với số vốn ban đầu là bao nhiêu? Với số tiền đóng góp đầu tư định kỳ hàng tháng là bao nhiêu? Bạn dự định đầu tư trong bao lâu? Bạn đã nhận thức được rủi ro của việc đầu tư cũng như khẩu vị và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân chưa? Mọi sản phẩm đầu tư dù là an toàn nhất cũng đi kèm với rủi ro.

Công việc tiếp theo các bạn cần làm đó là nghiên cứu, nghiên cứu, và phân tích mọi thông tin các bạn có thể thu thập được. Khi bạn quyết định tự đầu tư, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi quyết định đầu tư của mình. Bạn sẽ lựa chọn cổ phiếu, trái phiếu, hay quỹ tương hỗ hoặc quỹ hoán đổi danh mục? Các tiêu chí bạn sử dụng để sàng lọc mỗi loại tài sản là gì? Chiến lược đa dạng hóa của bạn sẽ áp dụng là dựa trên cơ sở nào? Hãy đảm bảo rào mọi cổ phiếu bạn tìm hiểu là đã được niêm yết và nộp hồ sơ lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, các bạn có thể tra cứu thông tin về các công ty đại chúng đã đăng ký công bố thông tin tại đây. Đừng mua cổ phiếu chỉ vì nó được giới thiệu tới bạn bởi một “người” nào đó.

Bạn có thể tự đầu tư vào thị trường thông qua nhiều cách, bao gồm đầu tư trực tuyến (online investing) thông qua tài khoản giao dịch trực tuyến của các công ty chứng khoán, hoặc đầu tư trực tiếp.

DMCA.com Protection Status